บริการติดตั้งระบบกันซึม บริการติดตั้งระบบกันซึมบริการติดตั้งระบบกันซึม

             บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ สำหรับงานก่อสร้างหลากหลายยี่ห้อ จึงสามารถให้คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน บริษัทฯไม่มีนโยบายใช้ผู้รับเหมา ช่วงการทำงาน ทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯโดยตรง จึงทำให้การบริการมีความรวดเร็ว และสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบริการสำรวจหน้างานฟรีก่อนที่จะนำเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าได้พิจาณณาตัดสินใจ และด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ และระบบการบริหารที่ไม่ซับซ้อน ทำให้มีความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาด้วยมาตรฐานที่ดี จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำมากมาย เช่น นิติบุคคลอาคารชุดใบหยกทาวเวอร์ , บริษัท บวิค-ไทย จำกัด บริษัท ไทส์ม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด , บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ซัพพอร์ท เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัท บีกริม เป็นต้น

● บริการติดตั้งระบบกันซึม

● บริการยิงโฟมกันน้ำรั่วซึม

● บริการยิงอิพ็อกซี่ซ่อมโครงสร้าง

● บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน

● บริการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

● บริการติดตั้งระบบพื้น